Restorative

JUST CULTURE

JUST CULTURE Support

Weet jij welke stappen je kunt nemen om een RESTAURATIEVE Just Culture in jouw zorgorganisatie te laten ontstaan?

Pijnen, Behoeften en Verplichtingen

Incidenten schaden niet alleen hun (eerste) slachtoffer (s). Ze schaden ook (potentieel) het tweede slachtoffer, supervisors, de organisatie, collega’s, omstanders, families, regelgevende relaties en de omliggende gemeenschap. Al deze partijen hebben verschillende behoeften die voortvloeien uit de schade die hen is toegebracht. Herstelrecht stelt partijen in staat om hun pijn, hun behoeften en de daaruit voortvloeiende verplichtingen samen te bespreken.

Wat is een Just Culture?

Een Just Culture, ofwel een rechtvaardige veiligheidscultuur, is een cultuur van vertrouwen, leren en verantwoording afleggen. In de nasleep van een incident vraagt een herstellende rechtvaardige cultuur: “wie is er gewond, wat hebben ze nodig en wiens plicht is het om aan die behoefte te voldoen?” In plaats daarvan verzamelt het degenen die getroffen zijn door een incident en werkt het samen aan de collectieve schade en behoeften die het veroorzaakt, op een manier die respectvol is voor alle partijen. Het houdt mensen verantwoordelijk door vooruit te kijken naar wat er gedaan moet worden om te herstellen, te genezen en te voorkomen.

Vergeving is geen eenvoudige handeling van de ene persoon naar de andere. Vergeving is een relationeel proces dat waarheid vertellen, berouw en herstel van vertrouwen inhoudt. Het kost tijd. Vertrouwen is gemakkelijk te doorbreken en moeilijk op te lossen. Sommige eerste slachtoffers zijn misschien niet bereid of niet in staat om te vergeven. Tweede slachtoffers kunnen het ook moeilijk vinden zichzelf te vergeven. Partijen moeten geduld en medeleven hebben en kunnen uiteindelijk verschillende wegen inslaan.

Vergiffenis

Waarom een VERGELDENDE cultuur niet werkt

Een vergeldende cultuur kan gewoon veranderen in een bot HR of managementinstrument om van mensen af te komen. Het speelt zich af tussen ‘dader’ en werkgever, zonder inmenging van de eerste slachtoffers, collega’s en de zorggemeenschap. Een vergeldende cultuur is gekoppeld aan het verbergen van incidenten en de onwil om te rapporteren en te leren. Hoe machtiger mensen in een organisatie zijn, hoe ‘rechtvaardiger’ ze hun vergeldende cultuur vinden. Een vergeldende reactie identificeert geen systemische bijdragen aan het incident en nodigt dus uit tot herhaling er van!

Retributive Just Culture vraagt:

  • Welke regel is gebroken?
  • Hoe erg is de inbreuk?
  • Wat moeten consequenties zijn?

Verantwoording is achterwaarts gericht, vooral gericht op het vinden van de schuldige en deze evenredige sancties opleggen. Een incident of calamiteit is een casus dat wordt afgehandeld en/of betaalt.

Restorative Just Culture heeft als doel het herstel van vertrouwen en relaties die zijn beschadigd na een incident. Hiermee kunnen alle partijen bespreken hoe ze zijn getroffen en samen beslissen wat er moet worden gedaan om de schade te herstellen.

Een Restauratieve Just Culture vraagt:

  • Wie is er gewond?
  • Wat hebben ze nodig?
  • Wiens verplichting is dat?

Verantwoording is toekomstgericht. Samen onderzoek je wat er moet gebeuren en wie het moet doen. Een incident of een calamiteit is een casus die je onderling bespreekt en waarvan je leert.

Met de checklist kunnen alle benadeelde partijen met hun behoeften en de verplichtingen jegens hen & anderen getraceerd worden.

Restorative Just Culture

Benieuwd naar het implementatie-stappenplan voor een Restoratieve Just Culture?