RIJNLANDSE VEILIGHEID

RIJNLANDS BESTUREN

Een RIJNLANDSE besturingsfilosofie komt de veiligheid in een zorgorganisatie ten goede.

DA’S LOGISCH TOCH?

Veiligheidsniveau

Het veiligheidsniveau in de hedendaagse zorg is nog nooit zo hoog geweest. Maar veiligheid is ook nog nooit zo bureaucratisch geweest als tegenwoordig.

Angelsaksische besturingsfilosofie

Onder invloed van een Angelsaksische besturingsfilosofie, op basis van Command, Control, Communication en Intelligence(data), zijn het aantal aantal veiligheidsregels en protocollen explosief toegenomen. Zorgorganisaties stellen steeds meer interne compliance-eisen.

Ondanks deze veiligheidsverbeteringen merken we nu dat het systeem steeds meer tegen gaat werken waardoor de vooruitgang in veiligheid op dit moment sterk afvlakt. Verontrustend omdat we nog steeds meer veiligere zorg willen. Bureaucratie en compliance lijkt nu minder gericht op beheersing van de veiligheid van de zorgmedewerkers waarvoor de zorgorganisatie verantwoordelijk is, maar des te meer op beheer van de aansprakelijkheid van de bestuurders waarvoor ze werken. Daarnaast zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn verbijsterend. Onderzoek toont aan dat elke medewerker zo’n 8 weken per jaar werkt om de kosten van compliance, papierwerk en de bureaucratische verantwoordingsplicht te dekken (Dekker S, 2018). Dit is niet-productieve tijd die beter aan echte zorg besteed kan worden.

Bureaucratie & Compliance

Rijnlandse besturings filosofie

Het is tijd voor een Rijnlandse besturingsfilosofie, waarmee de organisatie van veiligheid weer wordt terug gegeven aan de betrokkenen. Het Rijnlandse organisatiemodel, met als basis van Vakmanschap, Verbinden, Vertrouwen en Inspiratie, legt de regie en verantwoordelijkheid daar waar deze hoort, bij de zorgprofessionals op de werkvloer in de weerbarstige praktijk van elke dag.

Het is ook tijd voor zogenaamde “Veiligheidsanarchisten”, zoals professor Dr. Sidney Dekker (2018) ze noemt in zijn boek The Safety Anarchist. Dit zijn bestuurders die mensen meer vertrouwen dan processen. Bestuurders die vertrouwen op horizontaal gecoördineerde ervaringen en innovaties, die zich terugtrekken van dwangmatige naleving van kleine regels en die helpen de waardigheid en expertise van het menselijk werk dat wordt verricht door alle zorgprofessionals te herstellen.

Rijnlandse veiligheidsanarchisten, waaronder ik ook mezelf beschouw, vertrouwen op menselijke expertise en innovatie en op vermindering van bureaucratie en compliance.

Rijnlandse ‘werkers’ zijn trots op hun functie en/of baan, werken met een glimlach op hun gezicht en halen veel voldoening uit hun werk. Een Rijnlandse werkcultuur gaat uit van vakmanschap, van een zorgprofessional die intrinsiek gemotiveerd is om goede zorg te geven en die daar de ruimte en het vertrouwen voor krijgt. De zorgorganisatie is er voor een waarde creatie voor alle de mensen die er werken en niet alleen voor de bestuurders. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als mensen doen waar ze goed in zijn met of op basis van: passie, roeping, toewijding, motivatie, energie, persoonlijk leiderschap, liefde, schoonheid, emotie, concentratie, intuïtie, spiritualiteit, dienend leiderschap, empathie, respect, eerlijkheid ontstaat een enorme waarde creatie voor de veiligheid in de zorg. We kunnen dan spreken van Rijnlandse Veiligheid. Da’s logisch toch?

Rijnlandse Veiligheid

Rijnlandse Veiligheid, hoe doe ik dat?
Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek